Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phát biểu làm sao là sai?

A.Bạn sẽ xem: Các đồng vị pchờ xạ đông đảo không bền

Các đồng vị pđợi xạ phần đông không bền.

B.

Bạn đang xem: Các đồng vị phóng xạ đều không bền

Các đồng vị của cùng một nguyên tố tất cả cùng vị trí vào bảng hệ thống tuần hoàn.

C. Các nguyên tử nhưng mà hạt nhân tất cả thuộc số prôtôn tuy vậy bao gồm số nơtrôn (nơtron) không giống nhau điện thoại tư vấn là đồng vị.

D. Các đồng vị của và một ngulặng tố tất cả số nơtrôn khác nhau nên đặc điểm chất hóa học khác biệt.


*

Đáp án D

Các đồng vị của cùng một ngulặng tố có cùng số proton → cùng số electron yêu cầu tính chất hóa học của chúng tương tự nhau.

Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguim tố có cùng:

A. Số proton

B. Số nơtron

C. số nuclon

D. Khối lượng nguim tử

Đồng vị là đầy đủ nguim tử nhưng mà hạt nhân

A. tất cả cùng khối lượng. B. cùng số z, không giống số A.

C. thuộc số z, cùng số A. D. thuộc số A.

Cho chùm nơtron phun phá đồng vị bền

*

*

*

*

bởi 10-10.

Sau 10 óngiờ tiếp kia thì tỉ số thân nguim tử của hai nhiều loại hạt trên là

A. 3,125.10-12.

B. 6,25.10-12.

C. 2,5.10-11.

D. 1,25.10-11.

Hãy lựa chọn phát biểu đúng.

A. Các chất đồng vị bao gồm cùng đặc điểm trang bị lí.

B. Các hóa học đồng vị bao gồm thuộc đặc điểm hoá học tập.

C. Các chất đồng vị tất cả cùng cả tính chất đồ vật lí lẫn đặc điểm hoá học.

D. Các hóa học đồng vị không tồn tại cùng tính chất vật lí với đặc điểm hoá học.

Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền M 25 56 n ta chiếm được đồng vị pchờ xạ M 25 56 n . Đồng vị phóng xạ Mn56 bao gồm chu kì bán tung T = 2,5h và phạt xạ ra tiaβ-. Sau quá trình phun phá Mn55 bởi nơtron hoàn thành tín đồ ta thấy vào mẫu mã bên trên tỉ số giữa số nguim tử Mn56 cùng con số nguyên tử Mn55 = 10-10. Sau 10 giờ tiếp kia thì tỉ số thân nguim tử của nhì nhiều loại hạt bên trên là:

A. 1,25.10-11

B.3,125.10-12

C.6,25.10-12

D.2,5.10-11

Ban đầu, một lượng hóa học iôt tất cả số nguyên tử của đồng vị bền 53 127 I và đồng vị pchờ xạ 53 131 I theo thứ tự chỉ chiếm 60% và 40% tổng thể ngulặng tử trong kân hận chất. Biết chất pngóng xạ 53 127 I pchờ xạ β- và biến hóa thành xenon 54 131 X e với chu kì cung cấp tan là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon với êlectron tạo ra thành hồ hết bay thoát ra khỏi kân hận chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), so với tổng cộng ngulặng tử còn lại trong khối hận chất thì số nguyên ổn tử đồng vị pngóng xạ 53 131 I còn lại chiếm

A. 25%

B. 20%

C. 15%

D. 30%

Lớp 12 Vật lý 1 0

Ban đầu, một lượng chất iôt tất cả số nguim tử của đồng vị bền I 53 127 cùng đồng vị phóng xạ I 53 131 theo lần lượt chỉ chiếm 60% và 40% tổng số nguim tử trong khối chất. Biết chất pngóng xạ I 53 127 phóng xạ β- cùng thay đổi thành xenon Xe 54 131 với chu kì bán chảy là 9 ngày. Coi cục bộ khí xenon cùng êlectron sản xuất thành phần đa cất cánh thoát khỏi khối chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ thời điểm ban đầu), đối với tổng thể nguim tử còn lại trong kăn năn hóa học thì số nguyên ổn tử đồng vị pđợi xạ I 53 127 còn lại chiếm

B. 20%.

Xem thêm: ❤️ Fabo Nguyen Là Con Ai Ông Trùm Điện Tử Sài Gòn Kiếm Được Vợ Trên

C. 15%.

D. 30%.

Lớp 12 Vật lý 1 0

Ban đầu, một lượng chất iôt có số nguim tử của đồng vị bền I 53 127 và đồng vị pchờ xạ I 53 131 theo thứ tự chiếm 60% cùng 40% toàn bô ngulặng tử trong khối chất. Biết chất pngóng xạ I 53 131 pđợi xạ β - cùng đổi khác thành xenon Xe 54 131 với chu kì bán tung là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon với êlectron sản xuất thành hầu như bay thoát ra khỏi kân hận chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), đối với tổng thể nguyên ổn tử còn sót lại trong kăn năn hóa học thì số nguim tử đồng vị pngóng xạ I 53 131 còn lại chiếm

A. 25%.

B. 20%.

C. 15%.

D. 30%.

Lớp 12 Vật lý 1 0

Đồng vị là phần nhiều nguyên tử cơ mà hạt nhân gồm cùng số

A. prôtôn nhưng lại khác số nuclôn.

B. nuclôn mà lại khác số nơtron.

C. nuclôn nhưng lại không giống số prôtôn.

D. nơtron cơ mà khác số prôtôn.

Lớp 12 Vật lý 1 0

Đồng vị là gần như ngulặng tử nhưng hạt nhân bao gồm cùng số

A. prôtôn nhưng mà không giống số nuclôn.

B. nuclôn dẫu vậy khác số nơtron

C. nuclôn nhưng không giống số prôtôn

D. nơtron tuy nhiên không giống số prôtôn

Lớp 12 Vật lý 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *