With the destruction of Tarsonis by the Zerg, Mengsk crowned himself emperor & styled himself as a benevolent dictator.

Bạn đang xem: Benevolent là gì


Với sự hủy diệt của Tarsonis bởi Zerg, Mengsk trường đoản cú xưng hoàng đế với tạo nên bản thân mình là 1 trong bên độc tài nhân từ.
It follows a benevolent spirit, a child which is born with teeth và the ability to talk & walk, who finds its older brother và begins an unusual journey.
Tác phđộ ẩm có lòng tin nhân từ, một đứa trẻ được hình thành với hàm răng và kĩ năng thủ thỉ và vận chuyển, người tìm thấy anh trai của bản thân mình và bước đầu một hành trình dài không bình thường.
Knowing Jehovah as a benevolent heavenly Father và haxemlienminh360.netng complete confidence in his justice and mercy, as Abraham did, prevents us from wasting time và energy on unnecessary worry, weakening doubt, and useless debate.
Nhỏng Áp-ra-say đắm, ví như biết Đức Giê-hô-va là Cha nhân tự ngơi nghỉ bên trên trời với hoàn toàn tin cẩn vị trí sự công bình và thương xót của Ngài, chúng ta sẽ không mất ngày giờ cùng năng lượng cho xemlienminh360.netệc lo lắng không quan trọng, mọt nghi ngờ làm cho giảm sút đức tin và những cuộc tranh cãi bất lợi.
According to Kenneth N. Jassie & Jeffrey Merrick, contemporary songs, poems, & public declarations typically portrayed a king as "master", unblemished "Christian", và benevolent proxemlienminh360.netder ("baker").
Theo Kenneth N. Jassie với Jeffrey Merrichồng, hầu như bài hát, bài thơ với tuyên ổn ngôn đương thời biểu hiện ông là "bậc thầy," "Giáo dân," ko tùy vết và bên cung ứng nhân từ.
When the bereaved persize memorial rites, the soul is purified lớn the point of remoxemlienminh360.netng all malice, and it takes on a peaceful và benevolent character.
The hatred, crime, xemlienminh360.netolence, corruption, and immorality in human society today certainly underline the need for a complete change lớn a new earth society, operating under the direction of the benevolent new heavens.
Những sự thù hằn, lỗi lầm, đảo chính, thối hận nát cùng vô luân vào làng hội loại bạn ngày này chắc chắn là nhấn mạnh vấn đề xemlienminh360.netệc cần phải chuyển đổi hoàn toàn nhằm mục tiêu mang tới xã hội new bên trên trái khu đất, vận động sau sự hướng dẫn của trời mới nhân từ.
Though Laban played the part of the benevolent uncle, he reduced his blood relationship with Jacob lớn a serxemlienminh360.netce contract.
Mặc dù vờ vịt là fan cậu nhân đức, La-ban vươn lên là quan hệ ruột thịt của bản thân mình thành hiệp đồng thao tác.
Rather than ignoring the matter, usually a sovereign —even a benevolent ruler— would render judgment against the rebels, declaring them guilty of treason.
Thay vị lờ đi vấn đề, thường thì một vị vua, ngay lập tức từ đầu đến chân cực kỳ nhân từ, cũng kết tội đông đảo kẻ nổi loạn là phản bội quốc.
When confidence is restored, when pride shall fall, and every aspiring mind be clothed with humility as with a garment, and selfishness give place to benevolence and charity, and a united determination lớn live sầu by every word which proceedeth out of the mouth of the Lord is observable, then, and not till then, can peace, order & love prevail.
Khi niềm tin tưởng được phục hồi, Khi tính sang chảnh sẽ tiến hành từ vứt, cùng mỗi trung khu trí khao khát khoác đem sự khiêm nhường nhịn, cùng tính ích kỳ dường vị trí mang đến lòng nhân huệ với có nhân, với một sự đồng quyết chổ chính giữa sinh sống theo từng lời nói phán ra tự miệng của Chúa được thấy rõ ràng, thì khi đó, hòa bình, sự trât từ với tình thương thương thơm new được lan khắp.
In Jewish tradition, charity (represented by tzedakah) is a matter of religious obligation rather than benevolence.
Trong truyền thống cuội nguồn Do Thái, từ thiện (trình bày bằng tư tưởng tzedakah) là 1 trong vấn đề nhiệm vụ tôn giáo chứ không hẳn là lòng nhân từ.
Given the reality of the Resurrection of Christ, doubts about the omnipotence, omniscience, & benevolence of God the Father—who gave sầu His Only Begotten Son for the redemption of the world—are groundless.
Vì Sự Phục Sinch thiệt sự của Đấng Ky Tô, cần phần lớn mọt nghi ngại về sự toàn năng, toàn tri, với lòng nhân từ của Thượng Đế Đức Chúa Cha—Đấng đã ban Con Độc Sinch của Ngài để cứu vớt chuộc trần thế đa số không tồn tại địa thế căn cứ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Ollydbg Là Gì, Sử Dụng Ollydbg & Command Line Plugin


There has also existed in popular belief the concept of White witches and White witchcraft, which is strictly benevolent.
Hiện đã và đang trường thọ trong tinh thần quan niệm thông dụng về phù tdiệt Trắng với thuật phù tbỏ White, sẽ là giỏi bụng.
People “out of all nations và tribes và peoples” can bless themselves by exercising faith in the ransom sacrifice of Jesus Christ and by submitting lớn his benevolent Kingdom rule.
Những bạn “bởi vì phần đa nước, hồ hết chi-phái, gần như dân-tộc” có thể nhận thấy phước nhờ đặt đức tin chỗ giá bán chuộc hy sinh của Chúa Giê-su Christ và bằng phương pháp phục tùng sự giai cấp nhân đức của Chúa Giê-su vào Nước Ttránh.
(John 10:27, 28) In the hand of a benevolent ruler, subjects benefit from his power, favor, guidance, & protection. —Revelation 1:16, 20; 2:1.
Dân chúng được công dụng bên dưới bàn tay của đấng ách thống trị nhân từ bỏ vì ngài có gia thế với ban ân tình, dìu dắt cùng đảm bảo an toàn họ (Khải-huyền 1:16, 20; 2:1).
His broad black hat, his baggy trousers, his Trắng tie, his sympathetic smile, & general look of peering & benevolent curiosity were such as Mr. John Hare alone could have equalled.
Rộng phệ của anh ấy mũ black, quần rộng lớn thùng thình của chính bản thân mình, cà vạt trắng, nụ cười thông cảm của bản thân, và nhìn chung nhìn chú ý cùng hiếu kỳ từ thiện ví dụ như ông John Hare một mình hoàn toàn có thể gồm bằng.
Urging the practices of charity and benevolence, he said: “If you live sầu up to these principles, how great and glorious will be your reward in the celestial kingdom!
Lúc khuyến khích các nàng đó diễn tả lòng bác bỏ ái với nhân từ, ông nói: “Nếu các thiếu nữ sống theo những cách thức này, thì phần ttận hưởng của các chị em sẽ to đùng và xemlienminh360.netnh quang quẻ biết bao vào thượng thiên giới!
(Genesis 1:26-28; 2:8, 9) Thus, it is clear that not only is God’s rulership benevolent and kind but it also accords its subjects honor and dignity.
Rõ ràng là xemlienminh360.netệc cai trị của Đức Chúa Ttránh không những nhân từ cùng bổ ích đến con bạn Ngoài ra coi trọng phẩm giá bán của họ.
However, scholars debate about the Southern Gothic classification, noting that Boo Radley is in fact human, protective, and benevolent.
Tuy nhưng, gần như công ty nghiên cứu vẫn tranh cãi về xemlienminh360.netệc phân một số loại cuốn sách vào tiểu tngày tiết Gothic phương Nam, bởi Boo Radley thật ra vẫn là nhỏ người, nhân từ và quyên tâm đến tín đồ khác.
In the Ubuntu project, Shuttleworth is often referred to with the tongue-in-cheek title "Self-Appointed Benevolent Dictator for Life" (SABDFL).
The first version of CKEditor, under the name FCKeditor, was released in March 2003 by Frederiteo Caldeira Knabben, the creator of the editor and the project"s Benevolent Dictator for Life.
Chữ FCK làm xemlienminh360.netệc FCKeditor được ghnghiền từ Frederiteo Caldeira Knabben, người vẫn tạo ra editor cùng thiết lập dự án công trình Benevolent Dictator for Life.
Imagine for a moment what our world would be like if everyone chose khổng lồ live by the teachings found in the thirteenth article of faith: “We believe sầu in being honest, true, chaste, benevolent, xemlienminh360.netrtuous, and in doing good to lớn all men; indeed, we may say that we follow the admonition of Paul—We believe sầu all things, we hope all things, we have endured many things, and hope khổng lồ be able khổng lồ endure all things.
Hãy tưởng tượng trong một phút chốc về quả đât của bọn họ sẽ ra sao ví như hầu hết fan hồ hết chọn sinh sống theo phần nhiều điều đào tạo và giảng dạy trong tín điều sản phẩm mười ba: “Chúng tôi tin vào sự lương thiện, thật tâm, trinc khiết, bác bỏ ái, đạo đức với làm cho điều thiện nay mang đến tất cả hồ hết người; quả thật như vậy, chúng tôi có thể nói rằng rằng Cửa Hàng chúng tôi theo lời khuyên ổn rnạp năng lượng của Phao Lô—Chúng tôi tin tất cả rất nhiều điều, chúng tôi mong muốn toàn bộ đều điều, chúng tôi đã chịu chứa đựng nhiều điều, với mong muốn hoàn toàn có thể Chịu đựng đựng được tất cả đều điều.
By July 1953, 15 doctors were working in rotation benevolently in the first two care centres, which were opened 7 days a week lớn proxemlienminh360.netde treatment khổng lồ 600 patients daily.
Vào mon 7 năm 1953, 15 vị bác bỏ sĩ làm cho xemlienminh360.netệc xoay miễn phí tổn trong nhị phòng trị căn bệnh đầu tiên mở cửa trọn tuần để ship hàng mang đến 600 người mắc bệnh mỗi ngày.
It marked the 60th Royal Film Performance and benefited the Cinema và Telexemlienminh360.netsion Benevolent Fund (CTBF), whose patron, Queen Elizabeth II, was in attendance with the Duke of Edinburgh.
Phyên ổn đánh dấu buổi chiếu Điện hình họa Hoàng gia (Royal Film Performance) lần trang bị 60 và gây phúc lợi an sinh mang đến Quỹ trường đoản cú thiện Điện hình ảnh và Truyền hình (Cinema và Telexemlienminh360.netsion Benevolent Fund, xemlienminh360.netết tắt là CTBF), bởi phái nữ hoàng Elizabeth II bảo trợ; bà cũng tham dự buổi chiếu với Công tước xđọng Edinburgh.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *