Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ xemlienminh360.net.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Bed linen là gì

To be able to recognize scents, see my own things & smell my own towels and bed linen-the feeling of being at trang chính is positive.
Secondly, nurses should be free from the duty of counting dirty bed linen & the soiled clothing of patients.
The output of bed linen is maintained at the highest cấp độ possible after taking inkhổng lồ account other essential needs.
Some so-called hotels did not even provide food, and, although full khách sạn services were charged for, the residents had to wash their own bed linen.
The businesses affected are involved in the production of toiletries, handbags, folding decorative cartons, lithographs, bed linen and lead acid batteries.
Dockets cannot be given, however, in cases where they can, for the time being, have the use of bed linen belonging to the household.
Six groups of hospital officers have been formed to lớn consider many of the textile goods used in hospitals including bed linen, uniforms, clothing and mattresses.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên xemlienminh360.net xemlienminh360.net hoặc của xemlienminh360.net University Press hay của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *