TOPhường. 6 đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 theo Thông tư 22, có lời giải, giải đáp chnóng cùng bảng ma trận 4 cường độ dĩ nhiên.

Bạn đang xem: Bài thi học kì 2 lớp 3

Qua đó, giúp thầy cô gồm thêm các kinh nghiệm xây đắp đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 đến học viên.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Tân oán lớp 3, còn giúp những em nỗ lực chắc hẳn các dạng bài xích tập hay chạm mặt vào đề thi, luyện giải đề thiệt thuần thục để ôn thi học kì 2 công dụng. Dường như, rất có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô với các em cùng mua miễn phí 6 đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3:


Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề kiểm soát môn Toán thù học kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân chia số tất cả hai, bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ số, số ngay lập tức trước. Tìm quý hiếm x. Tính cực hiếm của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối hận lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: Nhận biết trung điểm, Tính đường kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Tân oán 3Thời gian: 40 phút (ko nói giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trmong của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số lớn nhất trong những số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) Chủ nhật vào đầu tháng là ngày mùng 5, chủ nhật tiếp theo vào thời điểm tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24 chiều. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5centimet > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5centimet = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn là 60centimet thì bán kính của hình trụ đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Tìm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lkhông nhiều dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên từng nào thùng như thế nhằm cất hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ tốt nhất tất cả nhì chữ số cùng với số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 gồm một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tìm y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Xem thêm: Đa Polyp Gia Đình ( Fap Là Gì ? #84: Ad Fapper Ơi Cho E

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại tuyệt nhất gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất bao gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 7trăng tròn : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn môn Tân oán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: Tìm số tức thời sau của một số, đối chiếu số bao gồm tư hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ gồm ghi nhớ không liên tiếp cùng không quá hai lần trong phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số gồm tư chữ số cùng với (cho) số có một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi các đơn vị chức năng đo độ dài; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, nhận ra một vài loại tiền Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài xích toán thù bằng nhị phnghiền tính liên quan mang lại rút ít về đơn vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường Tiểu học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP. 3Thời gian: 40 phút ít (ko đề cập phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. (1 điểm)

a) Số tức tốc trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số tức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật có chiều nhiều năm 8centimet, chiều rộng 6centimet. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 14 centimet B. 16 cmC. 28 cm D. 38 cm

b) Hình vuông tất cả cạnh 8cm. Diện tích hình vuông vắn kia là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2 chiều. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo lắp thêm trường đoản cú từ bé bỏng đến lớn:............................................................................................

b) Theo máy trường đoản cú to bé nhỏ mang đến bé:...........................................................................................

Câu 8. Bài toán: (1 điểm)

Có 40kg con đường đựng hầu hết trong 8 túi. Hỏi 15kg đường đựng trong từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và kết quả vào chỗ chấm mang lại đam mê hợp: (1 điểm)

Một tranh ảnh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 8centimet.Chiều nhiều năm gấp hai chiều rộng. Tính diện tích S tranh ảnh đó?

Trả lời: Chiều lâu năm tranh ảnh đó là: ..................................................................................

Diện tích bức tranh kia là: ..............................................................................................

Câu 10. Có 9638m vải, may mỗi cỗ quần hết 3m. Hỏi có thể may được toàn bộ bao nhiêu cỗ áo quần và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ trường đoản cú bé xíu mang đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo sản phẩm tự từ bỏ lớn mang lại bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kg con đường đựng trong một túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kilogam đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi con đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức tranh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8cm.Chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng lớn. Tính diện tích bức ảnh đó?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *