Là bạn học tập tiếng Anh, chắc hẳn chúng ta đang chạm mặt kết cấu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh do đó là một giữa những phần kỹ năng và kiến thức hơi thịnh hành cùng quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, nhằm có tác dụng bài bác tập câu so sánh vào giờ đồng hồ Anh phải dựa theo ngữ chình ảnh, tùy theo ngôi trường phù hợp rõ ràng với mục đích rõ ràng. Hãy thuộc bản thân có tác dụng một số trong những bài bác tập về đối chiếu vào tiếng Anh để hiểu hơn nhé!

*

Thứ nhất, để rất có thể làm cho bài tập về câu so sánh trong giờ Anh, mình đã tổng hòa hợp lại một trong những kiến thức và kỹ năng cơ bản về so sánh trong giờ Anh: Trong giờ đồng hồ Anh, gồm một trong những loại đối chiếu sau:

Các cấu trúc so sánh vào giờ Anh cơ bản:

So sánh bằng

Sử dụng lúc đối chiếu cái này nhỏng mẫu kia, bằng dòng tê.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh trong tiếng anh có đáp án

Công thức: as + adj/adv + as hoặc so + adj/adv + as

Ví dụ: Nam sings as beautifully as a singer.( Nam hát hay như ca sĩ.)

So sánh hơn

Sử dụng khi đối chiếu tính năng này hơn cái kia

Công thức:

– Với tính trường đoản cú, trạng từ là 1 âm tiết: adj/adv- er + than

Ví dụ: Hang is taller than Thao. ( Hằng cao hơn nữa Thảo)

– Với tính từ, trạng tự 2 âm ngày tiết trsinh sống lên: more + adj/adv + than

Ví dụ: Hang is more beautiful than Thao. ( Hằng xinh xắn hơn Thảo)

*

So sánh nhất

Sử dụng khi đối chiếu mẫu thì rộng toàn bộ các chiếc khác

Công thức:

– Với tính từ bỏ, trạng từ một âm tiết: the + adj/adv- est

Ví dụ: Nam is the tallest in my classroom.

– Với tính từ, trạng trường đoản cú tất cả 2 âm tiết trlàm việc lên: the + most + adj/adv

Ví dụ: This is the most difficult problem ( Đây là vụ việc khó nhất)

So sánh nâng cao

Ngoài 3 dạng so sánh cơ bạn dạng nlỗi bên trên, trong giờ Anh còn một trong những dạng đối chiếu quan trọng và bạn cần đọc bọn chúng nhằm có thể làm các bài xích tập so sánh vào giờ Anh nâng cấp.

*

So sánh kém

– So sánh kém hơn

Với tính từ bỏ, trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun = S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Với danh từ:

Danh từ bỏ đếm được: S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Danh từ không đếm được: S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

– So sánh kém nhất: S + V + the least + adj/adv + noun/ pronoun/ clause

So sánh kép

– Nếu câu có 1 ý:

Đối cùng với tính từ ngắn: S + V + Adj/ adv-er + & + adj/adv-er

Đối cùng với tính từ dài: S+ V + more and more + adj/adv

– Nếu câu gồm 2 ý:

Đối cùng với tính tự ngắn: The + adj/ adv-er + S + V, The + adj/ adv-er + S + V

Đối với tính trường đoản cú dài: The + more + adj/adv + S + V, The + more + adj/ advn + S + V

– Một số cấu trúc khác

The more + S + V, the more + S + V

The less + adj/ advlâu năm + S + V, the less + adj/ advlâu năm + S + V

More và more + N

Less và less + N

*

So sánh bội số

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + noun

Sau đấy là các dạng bài bác tập đối chiếu vào tiếng Anh gồm đáp án

Bài tập 1: những bài tập trắc nghiệm đối chiếu rộng chọn lời giải đúng

1. Thao is ……. Singer.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. It is ……. in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

3. Quynh is ……. student in her class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

4. Math is thought lớn be ……. than Literature.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

5. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

6. Tung is ……. than Nam.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

7. She is …………… than her sister.

A. quieter B. The quietest

C. the more quiet D. as quiet

Đáp án bài bác tập 1:

1.C 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A

Bài tập 2: những bài tập viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh thực hiện từ bỏ cho sẵn

1. A lemon/ not sweet/ as/ an orange.

___________________________

2. A rose/ more/ beautiful/ a weed.

___________________________

3. Thuong/ tall/ student / in my class.

___________________________

Đáp án bài xích tập 2:

1. A letháng is not as sweet as an orange.

2. A rose is more beautiful than a weed.

3. Thuong is the tallest student in my class.

những bài tập 3: Tìm lỗi không đúng trong câu với sửa lại đến đúng

1. Notoàn thân is happy than Miss Snow is.

Xem thêm: Phương Pháp Là Gì ? Phân Biệt Với Thủ Pháp Dạy Học Phương Pháp Dạy Học Là Gì

2. The more you have sầu, the most you want.

3. Japanese cars are the more expensive oto in the world.

4. The faster you drive sầu, the more lượt thích you are khổng lồ have sầu an accident.

5. Jerome has half as much records now as I had last year.

*

Đáp án bài xích tập 3:

1. happy- happier

2. most- more

3. more- most

4. like- likely

5. much- many

Bài tập 4: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

1. Have you got any bigger than that one?

Is this____________________?

2. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

I’ve_____________________.

3. My grandmother is older than every one in my family.

My grandmother is the_____________________.

4. She speaks too much and people feel bored

The more_____________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile______________________.

*

Đáp án bài xích tập 4

1. Is this the smallest hat you’ve sầu got?

2. I’ve sầu never tasted a more delicious cake than this one.

3. My grandmother is the oldest in my family.

4. The more she speaks, the more bored people feel.

5. The Nile is the longest river in the world.

Các bài xích tập bên trên sẽ giúp chúng ta thành thục rộng Lúc có tác dụng bài tập so sánh trong tiếng Anh nghỉ ngơi trường lớp. Quý khách hàng phải cần cù ôn luyện liên tiếp với có tác dụng những bài xích tập giờ Anh về so sánh để trình độ chuyên môn tiếng Anh của bạn dạng thân ngày 1 nâng cấp hơn. Hy vọng với hầu như gì mình đã chia sẻ thuộc số đông bài tập đối chiếu tiếng Anh vào nội dung bài viết sẽ giúp ích nhiều cho chính mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *