Câu tường thuật là một trong những điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh, lộ diện nhiều trong số bài bác thi và đánh giá. Vậy làm sao nhằm nắm vững các dạng câu hỏi cùng bài tập hay mở ra về Câu tường thuật vào giờ Anh?

Hôm ni xemlienminh360.net sẽ cung cấp cho các bạn những dạng thắc mắc cùng bài tập cơ bản, nâng cao về câu tường thuật xuất xắc xuất hiện thêm trong bài thi nhằm các bạn rèn luyện thêm.

Bạn đang xem: Bài tập về câu tường thuật lớp 9

quý khách hàng đang xem: các bài luyện tập câu tường thuật lớp 9 tất cả đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng thắc mắc với bài bác tập về câu tường thuật vào tiếng Anh3. Những bài tập về câu tường thuật, tất cả kèm đáp án

1. Câu trần thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một số kỹ năng cơ phiên bản về câu tường thuật trước khi lao vào các dạng thắc mắc cũng tương tự bài xích tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfrikết thúc said, “My boyfrikết thúc is a very polite và courteous person so I love sầu hyên very much.”

Jimin’s girlfriover said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lkết thúc me your oto to carry this cargo khổng lồ the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked hyên ổn …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked hyên ………………………………………………

13. “Don’t bởi vì anything worse, Jane.” Jane’s brother said to lớn her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jaông chồng.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept khổng lồ take this survey, we will give sầu you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vị you plan to lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to hyên.

The clerk told hyên ổn …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to come khổng lồ my birthday tiệc ngọt.” My brother said khổng lồ me

My brother told me ………………………………………………………….

đôi mươi. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said lớn her.

Lisa’s boyfriover told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning khổng lồ study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning khổng lồ go to school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody toàn thân is there.” March’s mother said

March’s mother told hyên …………………………………………………….

24. “Will you come lớn the concert to see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said khổng lồ her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vị you want to cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked hyên …………………………………..

30. “Why didn’t I have sầu my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

Xem thêm: Đường Cao Tốc Tại Mỹ ( Freeway Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Đường Cao Tốc Và Xa Lộ

John advised Anmãng cầu ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us lớn download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning lớn go to the beach.

4. The clerk told Lisa to lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to lớn come lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vày that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite & courteous person so she loved hlặng very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked hyên lớn lend her his car khổng lồ carry that cargo to lớn the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked hlặng if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not khổng lồ bởi anything worse.

13. She told Jaông chồng that she would take hlặng lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned khổng lồ buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told hyên that she would get baông xã khổng lồ hlặng as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to come to his birthday các buổi party.

19. Lisa’s boyfrikết thúc told her not khổng lồ drink that glass of water because it was brandy.

đôi mươi. My roommate asked me how long I was planning to study in nước Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning to lớn go to lớn school by train.

22. March’s mother told hyên ổn not khổng lồ turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come to the concert to see her show.

24. Mary’s father told her not to drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come khổng lồ see me the day before.

26. The neighbor told me not to step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked hyên ổn if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anmãng cầu to lớn bởi well everything that her trùm had requested.

Trên đây là toàn bộ kỹ năng và kiến thức về các dạng thắc mắc và bài tập về Câu tường thuật chi tiết nhất cơ mà xemlienminh360.net đang tổng hợp. Câu trần thuật là điểm ngữ pháp siêu quan trọng vào giờ đồng hồ Anh, vày vậy nhưng mà chúng ta phải luyện tập liên tiếp. Chúc chúng ta học tốt!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *