Trong nội dung bài viết sau đây, chúng tôi vẫn tổng hợp những chủ thể bài tập toán thù lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 đến học tập kỳ 2 tất cả những bài xích tập minc họa để giúp đỡ những nhỏ có thể khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức, bên cạnh đó hẳn nhiên những phiếu bài bác tập nhằm những nhỏ cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài xích tập toán thù lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào khu vực chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán cộng trừ lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với địa điểm chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết dãy số và thu xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo đồ vật trường đoản cú tự bé xíu mang đến lớn: …………………………………………………….

– Theo thứ tự tự mập cho bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo vật dụng từ bỏ từ bỏ nhỏ nhắn mang đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Những bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo trang bị từ bỏ từ nhỏ nhắn đến lớn: ……………………………………………..

– Theo đồ vật từ bỏ từ bỏ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo đồ vật tự từ bé mang đến lớn: ……………………………………………

– Theo lắp thêm từ bỏ tự Khủng mang lại bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo lắp thêm tự tự bé mang lại lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 theo lắp thêm tự:

– Từ nhỏ xíu mang lại lớn: ………………………………………………………………………

– Từ Khủng cho bé: ……………………………………………………

Dạng 3: Tìm số lớn nhất và số nhỏ bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé xíu độc nhất gồm nhì chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé tốt nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số mập nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số Khủng nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Các phép cộng, trừ vào phạm vi 10

các bài tập luyện 1: Điền số thích hợp vào vị trí trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài bác toán thù tất cả lời văn

Bài 1: Hồng gồm 8 que tính, Lan gồm 2 que tính. Hỏi cả hai bạn trẻ gồm từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: Trên bờ có đôi mươi bé vịt, dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phnghiền tính phù hợp.

a) Có:13 chiếc kẹo

Có tất cả: …. mẫu kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phnghiền tính phù hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. quả cam?

b. Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 mẫu kẹo

Còn lại: ….. mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điều 10. Hỏi cả hai tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học viên. Hỏi cả hai lớp gồm từng nào học sinh?

Lớp 1A : …….học tập sinh

Lớp 1B : …….. học tập sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng đúng theo phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả những số:

a, Từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn cho 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé độc nhất vô nhị trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý Khách Lan tất cả 2 dòng cây bút chì, người mẹ cài đặt thêm cho Lan 3 mẫu cây viết chì nữa. Hỏi Lan bao gồm toàn bộ mấy loại cây bút chì? ( chọn phnghiền tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( chiếc cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( loại cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( mẫu cây bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán thù – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm:

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: Cho các số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 bố trí những số đang cho

a, Theo trang bị từ bỏ tự bé bỏng mang đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy từ từ bự đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một vài biết rằng đem số kia cùng cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được công dụng bằng 3?

Số cần tìm kiếm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài tập toán thù lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: Các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số liền trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … solo vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đối chọi vị

Chủ đề 2: Độ nhiều năm cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 có …. chục cùng …. đơn vị.

Số trăng tròn tất cả …. chục với …. đơn vị chức năng.

Số 17 gồm …. chục với …. đơn vị.

Số 9 tất cả …. chục với …. đơn vị.

b, Số ….gồm một chục với 0 đơn vị.

Số ….gồm một chục cùng 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

30centimet + 40cm =………….

50centimet + 10cm = …………

20centimet + 50centimet =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phnghiền cộng, phxay trừ ko ghi nhớ xung quanh phạm vi 100

Phần dĩ nhiên nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Kết trái của phnghiền tính 12cm + 24cm = 36 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề xuất điền vào khu vực chnóng là: 11 + 47

Câu 7: Hạ tất cả 19 quả táo khuyết, Hạ mang lại Ngọc 2 trái và đến Lan 3 trái. Hỏi Hạ còn sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 quả B. 12 trái C. 13 trái D. 14 quả

Phần trường đoản cú luận

bài xích 1: Thực hiện tại phnghiền tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

trăng tròn + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vệt hoặc số phù hợp vào chỗ chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: Hai con gà bà mẹ ấp nsống ra được tổng cộng 24 kê nhỏ, hiểu được con gà mẹ đầu tiên ấp nsinh hoạt được số gà con ngay số nhỏ dại nhất bao gồm nhị chữ số. Hỏi con kê bà bầu vật dụng hai ấp nnghỉ ngơi được bao nhiêu kê con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi phát âm giờ.

Trên khía cạnh đồng hồ tất cả kim nlắp chỉ tiếng và kim lâu năm chỉ phút ít.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đeo tay sẽ chỉ tiếng kia.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây vẫn chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ nước đang xuất hiện kim dài chỉ vào số 12, kim nthêm chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đeo tay đã chỉ 8 giờ.

Dạng 2: thay đổi klặng tiếng, kyên ổn phút và để được giờ ưng ý hợp

Em vẽ thêm hoặc xoay các kyên đồng hồ thời trang và để được giờ đồng hồ tương thích.

Ví dụ: Vẽ thêm kim nđính nhằm đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có klặng nhiều năm chỉ vào số 12, klặng nthêm chỉ vào số 1 thì đang là 1 trong giờ đồng hồ.

Em đề nghị vẽ thêm klặng đồng hồ nlỗi sau:

*

Dạng 3: Xác định giờ ứng cùng với những vận động trong thời gian ngày.

Tùy vào cụ thể từng vận động đến trước, em khẳng định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: Từ 6 giờ sáng mang lại 7 giờ phát sáng em sẽ dậy, đánh răng, rửa khía cạnh, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ đồng hồ cho 10 giờ, em đã học tập bài bên trên lớp.

Giờ trưa: Từ 11 giờ đồng hồ mang đến 1 giờ chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em tmê man gia thể dục thể thao, tắm gội.

Giờ tối: Từ 6 tiếng tối, em ban đầu ăn tối, học bài bác hoặc coi TV.

Hy vọng với phần đông thông tin cơ mà Cửa Hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các cố được các chủ thể bài bác tập toán lớp 1 cơ bản trường đoản cú học tập kỳ 1 cho học tập kỳ 2 nhé

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *