Giải bài xích tập Unit 13. Where's my book? (Cuốn sách của mình sinh sống đâu?) trang 52 Sách bài bác tập giờ Anh 3 mới


A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm cùng Từ vựng)

1. Complete và say aloud (Hoàn thành cùng đọc to)

*

Hướng dẫn giải:

1. where

2. chair

Tạm dịch:

1. nghỉ ngơi đâu

2. mẫu ghế

2. Look, read & match.

Bạn đang xem: Giải bài tập

(Nhìn, đọc và nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. b

2. d

3. a

4. c

5. f

6. e

Tạm dịch:

1. tma lanh quảng cáo

2. chiếc ghế

3. áo khoác

4. quả bóng

5. chiếc giường

6. bức tranh

3. Do the puzzle. (Giải câu đố)

*

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc với nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. d

4. b

Tạm dịch:

1. Cuốn nắn sách sinh sống đâu?

2. Nó ở bên trên bàn.

3. Những chiếc áo khoác ngơi nghỉ đâu?

4. Chúng sống vùng sau cửa ngõ.

2. Match the sentences. (Nối những câu sau)

*

Hướng dẫn giải:

1. b

2. c

3. d

4. a

Tạm dịch:

1. Đây là tấm hình ảnh PR của cậu à? - Vâng, đúng vậy.

2. Cái áo khóa ngoài của mình ngơi nghỉ đâu? - Nó ngơi nghỉ bên trên nệm.

3. Những cuốn nắn sách này là của người sử dụng cần không? - Không, nó không hẳn.

4. Những tấm ảnh của tớ làm việc đâu? - Chúng ngơi nghỉ trên bàn.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp những từ bỏ sau theo sản phẩm từ đúng. Sau kia phát âm to chúng.)

 

*

Hướng dẫn giải: 

1. Where are the chairs?

2. They are near the bed.

3. Where is the coat?

4. It is behind the door?

Tạm dịch:

1. Những loại ghế sống đâu?

2. Chúng ngơi nghỉ sát chiếc nệm.

3. Cái áo khoác nghỉ ngơi đâu?

4. Nó nghỉ ngơi sau góc cửa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Penetration Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Penetration

C. SPEAKING (Nói)

Look, read and reply (Nhìn, gọi và trả lời)

*

Hướng dẫn giải:

a. He is in the bedroom.

b. It"s on the table.

c. They"re under the bed.

d. It"s on the wall.

Tạm dịch:

a. Peter sinh sống đâu?

Anh ấy ở trong phòng ngủ.

b. Bức toắt con của anh ấy làm việc đâu?

Nó làm việc bên trên bàn.

c. Những trái nhẵn ngơi nghỉ đâu?

Chúng ngơi nghỉ bên dưới chóng.

d. Cái bạn dạng đồ sống đâu?

Nó ở trên tường.

D. READING  (Đọc)

1. Look, read và match. (Nhìn, phát âm cùng nối)

*

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

Tạm dịch:

Cái áo nghỉ ngơi đâu?

1. Nó sống dưới bàn.

2. Nó sinh hoạt bên trên bàn.

3. Nó làm việc cạnh bàn.

2. Look, read & write. (Nhìn, phát âm với viết)

*

Hướng dẫn giải:

1. in

2. behind / next to

3. on

4. under

5. on

Tạm dịch:

Đây là phòng ngủ của mình. Có 1 mẫu giường vào chống. Cũng có 1 cái bàn. Có 2 cái ghế cạnh bàn. Có những sách bên trên chóng. Có các láng dưới bàn. Có 1 dòng tranh ốp tường trên tường.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *