*

các bài tập luyện đặt thắc mắc đến từ bỏ gạch chân vào giờ đồng hồ Anh (Có đáp án), Tài Liệu Học Thi xin reviews cho các bạn tài liệu các bài luyện tập đặt thắc mắc mang đến từ bỏ gạch ốp chân trong tiếng


Sau trên đây Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu đến các bạn tư liệu bài tập đặt thắc mắc mang lại tự gạch men chân trong tiếng Anh để mọi bạn thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch chân lớp 7 có đáp án

Quý Khách Đang Xem: các bài tập luyện đặt thắc mắc mang lại từ bỏ gạch chân vào giờ Anh (Có đáp án)

Nếu mới chỉ nghe qua thì các bạn sẽ nghĩ đó là chủ đề vào tiếng Anh không tồn tại gì đặc biệt quan trọng. Nhưng thực tế thì lại không giống, hầu như các bạn khi học hồ hết chỉ dẫn băn khoăn rằng họ không biết phương pháp đặt thắc mắc vào tiếng Anh như thế nào. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu dụng, giúp chúng ta nắm vững hầu hết kỹ năng cần thiết và trau củ dồi kiến thức và kỹ năng công dụng nhằm chuẩn bị bước vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng xem thêm.


Xem Tắt

3 III. các bài luyện tập vận dụng

I. Lưu ý Lúc làm cho bài

– Trước hết ta đề nghị xác minh được tự nhằm hỏi.

– Từ bị gạch chân không khi nào mở ra vào thắc mắc.

– Nếu vào câu:

+/ Dùng cồn từ hay thì ta đề nghị mượn trợ rượu cồn từ và đảo trợ rượu cồn từ bỏ lên trước chủ ngữ và sau trường đoản cú nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu trong câu dùng “cồn tự tobe”, “hễ từ bỏ kmáu thiếu” ta chỉ cần hòn đảo “rượu cồn tự tobe”, “hễ từ kngày tiết thiếu” lên trước chủ ngữ cùng sau tự nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– Nếu trong câu có tự bị gạch chân dùng đa số từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta cần thay đổi tương ứng nhỏng sau:

1. I, We => You

2. me, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Các từ bỏ để hỏi thường chạm mặt vào Tiếng Anh.

1. What: cái gì (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự thứ, sự kiện…)

2. Which: dòng nhưng (Dùng nhằm hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở chỗ nào (Dùng để hỏi mang lại địa điểm, nơi chốn …)

4. When: khi nào (Hỏi mang đến thời hạn, thời gian …)

5. Who: ai, người nhưng mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: fan mà lại (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của bạn nhưng (Hỏi cho tính từ cài, cài biện pháp, đại trường đoản cú sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi mang đến lí vị, nguim nhân)

7. How: cầm nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ bỏ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi mang lại độ cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi mang lại độ sâu

17. How fast: hỏi đến tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is đôi mươi centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi đến thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour lớn vì my homework.

=> How long does it take you khổng lồ vì your homework?

(Nó rước mất của bạn từng nào thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often vì you go lớn school?

How much: hỏi cho giá chỉ cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi mang đến số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi you have sầu here?

III. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the shop over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to lớn phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho Chi Minch City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went lớn the doctor because she was siông chồng.

…………………………………………………….

17. Nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

trăng tròn. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will sover these letters to lớn her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Hạt Tải Điện Trong Kim Loại, Là Ion Dương Electron Tự Do Ion Âm

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we vày. (We have sầu magazines and newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my không tính tiền time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave sầu her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vì chưng his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to lớn get lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving thử nghiệm two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealvà for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuông chồng in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people lớn the buổi tiệc nhỏ.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vị anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *