Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi

Hướng dẫn học sinc lớp 8, 9 về kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cođắm đuối vào chứng minc các bài xích toán BĐT qua những bài bác tập có lời giải bỏ ra tiết.

Các kỹ thuật thường cần sử dụng khi áp dụng BĐT Cômê mệt là: chọn điểm rơi, ghép cặp, thêm bớt, ngược dấu, đổi biến.

Các em có thể tự học bất đẳng thức Comê mệt bằng giải pháp nghiên cứu kỹ từng ví dụ, bài tập.

Bài tập bất đẳng thức Cotê mê có lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *