Andehit với Xeton rất nhiều là phần nhiều hòa hợp hóa học hữu nhưng mà trong phân tử bao gồm cất team chức, so với Andehit là đội -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link thẳng với 2 cội hidro cacbon.Bạn vẫn xem: Andehit gồm tính năng với na không

Vậy Andehit và Xeton bao gồm cách làm cấu tạo rõ ràng ra làm sao, đặc thù hóa học của andehit cùng xeton có gì không giống với những hidrocacbon khác. Chúng đươc ứng dụng vào lĩnh vực gì cùng phương pháp điều chế Andehit - Xeton như vậy nào? bọn họ hãy thuộc khám phá cụ thể qua nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với na không

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân loại với danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là phù hợp chất hữu cơ nhưng phân tử có team -CH=O links với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng nhau.

- Công thức cấu trúc andehit: 

*

- Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được sử dụng Khi viết phản nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z tốt R(CHO)z: thường dùng Khi viết phản nghịch ứng xảy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): hay được sử dụng Khi viết phản nghịch ứng cùng H2, cộng Br2,...

2. Phân nhiều loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của cội hiđrocacbon, bạn ta phân chia anđehit cùng xeton thành bố loại: no, không no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> ở trong một số loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O ở trong các loại anđehit không no,

C6H5-CH=O thuộc nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 trực thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 nằm trong các loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - Cách gọi thương hiệu andehit

a) Tên nỗ lực thế

- Tên sửa chữa = Tên hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

- Tên thường xuyên = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (nỗ lực hậu tố "ic" bởi "anđehit")

* Crúc ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% Điện thoại tư vấn là: Fomalin giỏi fomon.

II. Tính chất vật dụng lý, đặc thù chất hóa học, pha chế cùng vận dụng Andehit

1. Tính chất đồ lý của andehit

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn lại gần như là chất lỏng.

- Anđehit tất cả ánh sáng sôi tốt hơn Ancol gồm cân nặng phân tử tương đương tuy vậy cao hơn so với hidrocacbon gồm cùng số nguyên ổn tử C trong phân tử.

2. Tính chất hóa học của andehit

a) Andehit công dụng cùng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Crúc ý: Trong làm phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cùng vào cả các link pi kia. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit gồm tính lão hóa.

b) Andehit công dụng cùng với AgNO3/NH3 (điện thoại tư vấn là làm phản ứng tnắm bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- Phản ứng chứng tỏ anđehit có tính khử và được dùng làm nhận biết anđehit.

- Riêng HCHO bao gồm làm phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Crúc ý: Phản ứng tổng thể làm việc trên áp dụng với anđehit không có nối ba ở đầu mạch. Nếu có nối cha nằm ở đầu mạch thì H của C nối tía cũng trở nên thay thế sửa chữa bởi Ag.

- Các Đặc điểm của phản bội ứng tcụ gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit nằm trong loại solo chức với chưa phải HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit kia trực thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nláo lếu hợp các anđehit 1-1 chức thì hỗn hợp kia có HCHO.

+ Số team CHO = nAg/2nanđehit (trường hợp vào các thành phần hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- Một số nhiều loại hóa học khác cũng có khả năng tđắm say gia bội phản ứng tcầm gương gồm:

+ HCOOH với muối hạt hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản ứng chỉ tạo thành những hóa học vô cơ.

+ Các tạp chức gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có bội phản ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- Nếu đốt cháy anđehit mà lại nCO2 = nH2O thì anđehit trực thuộc các loại no, đối kháng chức, mạch hsống.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối với bài toán lão hóa anđehit thành axit cần để ý định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng vào quá trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 sống ánh nắng mặt trời cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit.

* Chụ ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường xuyên được thực hiện vào môi trường kiềm đề nghị có thể viết phản ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có làm phản ứng này.

e) Phản ứng cùng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- Nếu anđehit còn tồn tại links pi ngơi nghỉ cội hiđrocacbon thì xẩy ra mặt khác phản nghịch ứng cùng Br2 vào link pi kia.

Xem thêm: Ta Là Gì ? Ta, Ota Là Gì

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Tdiệt phân este của ancol không bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số phản nghịch ứng sệt biệt

2CH3OH + O2 
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2
 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

- Tạo kết tủa sáng loáng cùng với AgNO3/NH3.

- Làm mất màu sắc hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO bội phản ứng với dung dịch Brom tất cả khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng hầu hết nhằm cung cấp poliphenolfomandehit (có tác dụng chất dẻo), dùng trong tổng vừa lòng phẩm nhuộm, dược phđộ ẩm.

- Dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước Gọi là fomon tốt fomalin dùng làm ngâm xác động vật, thuộc domain authority, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được dùng đa số nhằm cung cấp axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - khái niệm, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là vừa lòng chất hữu cơ nhưng mà phân tử gồm team chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức cấu trúc của xeton: 

- Công thức tổng quát của xeton đối chọi chức gồm dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - giải pháp Gọi thương hiệu xeton

a) Tên cố gắng thế

 - Tên thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ vị trí C vào đội CO + on

b) Tên cội - chức

 - Tên nơi bắt đầu chức = Tên gốc R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính hóa chất, ứng dụng cùng pha chế Xeton

1. Tính chất hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 sản xuất ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

 
 + H2

- Xeton không có phản ứng tnạm gương, ko phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 sinh sống nhiệt độ cao, không làm mất đi màu sắc dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng thay ngơi nghỉ gốc hidrocacbon địa điểm cạnh bên đội CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng có tác dụng dung môi trong chế tạo các Hóa chất.

- Axeton còn là một hóa học đầu để tổng phù hợp nhiều hóa học hữu cơ quan trọng khác.

C. các bài luyện tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết cách làm kết cấu của các anđehit có phương pháp phân tử C4H8O cùng call thương hiệu bọn chúng.

* Lời giải bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong Công thức phân tử C4H8O yêu cầu bao gồm team chức andehit -CH=O, đội chức này links trực tiếp với nguim tử cacbon(1) hoặc nguyên ổn tử hiđro.

- CTCT của anđehit bao gồm bí quyết phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bởi các phương thơm trình hóa hoc:

 Mechảy → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Lời giải bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Pmùi hương trình hóa học của hàng gửi hóa:

 CH4 + Cl2 
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% với 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp nối thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4với rung lắc đầy đủ cho đến Khi xuất hiện kết tuả. Đun rét phần dung dịch phía trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch ốp của Cu2O. Giải mê say hiện tượng kỳ lạ phân tích với viết phương thơm trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- lúc nhỏ dại dung dịch CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi nấu nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn gàng lửa đèn hễ thì có kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ vật % của anđehit axetic vào dung dịch vẫn cần sử dụng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương thơm trình bội phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit sau đó nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi tác dụng cùng với bạc nitrat vào dung dịch ammoniac (đem dư) chiếm được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định bí quyết phân tử, viết bí quyết cấu tạo cùng Điện thoại tư vấn thương hiệu những anđehit.

*Lời giải bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Hotline công thức phổ biến của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ Khối lượng vừa đủ của andehit: 
 (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (gồm xúc tác) nhằm pha chế anđehit axetic thu được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch bạc nitrat vào NH3 đến lúc bội phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết pmùi hương trình hóa học của những bội nghịch ứng xảy ra.

b. Tính công suất của quá trình lão hóa etilen.

* Lời giải bài xích 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương trình làm phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- Hỗn hòa hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài xích ra, ta có: 
 và 
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hsống tất cả tỷ lệ cân nặng C với H theo lần lượt bởi 66,67% và 11,11% sót lại là O. tỉ số khá của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X ko tính năng cùng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 cơ mà khi tác dụng với hidro có mặt X1. X1 công dụng được cùng với natri giải pchờ hidro. Viết bí quyết kết cấu va hotline thương hiệu của hòa hợp chất X?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *