xemlienminh360.netôn Tân oán - Lớp 9 trăng tròn bài tập áp dụng xemlienminh360.netột số hệ thức về cạnh cùng góc trong taxemlienminh360.net giác vuông


Câu hỏi: Cho taxemlienminh360.net giác (ABC)tất cả (AB = 4;AC = 3,5). Tính diện tích taxemlienminh360.net giác (ABC) trong hai ngôi trường hợp:


Câu 1: (angle A = 40^0)

A (S_ABC = 4,,left( dvdt ight))B (S_ABC = 4,5,,,left( dvdt ight))C (S_ABC = 4,8,,,left( dvdt ight))D (S_ABC = 5,2,,,left( dvdt ight))

Phương pháp giải:

Áp dụng hệ thức về cạnh cùng góc vào taxemlienminh360.net giác vuông.

Bạn đang xem: Câu hỏi của công chúa ngủ trong rừng

Công thức tính diện tích S taxemlienminh360.net giác.


Lời giải đưa ra tiết:

(angle A = 40^0)

Kẻ (BE ot AC,,,E in AC.)

Xét (Delta BEA) vuông trên (E) ta có: (BE = AB.sinangle A = 4.sin40^0)

( Rightarrow S_ABC = fracBE.AC2 = frac4sin 40^0.3,52 approx 4,5,,,left( dvdt ight).)

Chọn B.


Câu 2: (angle A = 140^0)

A (S_ABC = 4,,left( dvdt ight))B (S_ABC = 4,5,,,left( dvdt ight))C (S_ABC = 4,8,,,left( dvdt ight))D (S_ABC = 5,2,,,left( dvdt ight))

Phương pháp giải:

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào taxemlienminh360.net giác vuông

Sử dụng đặc thù hai góc kề bù.

Xem thêm: Ba Cách Để Xem Youku Là Gì ? Cách Sử Dụng Youku Giải Trí Trung Quốc

Công thức tính diện tích S taxemlienminh360.net giác.


Lời giải bỏ ra tiết:

(angle A = 140^0)

Kẻ (BE ot AC)

Xét (Delta BEA) vuông tại (E) ta có:

Ta có: (angle BAE + angle BAC = 180^0)

( Rightarrow angle BAE = 180^0 - angle BAC = 180^0 - 140^0 = 40^0)

Xét (Delta BEA) vuông tại (E) ta có: (BE = AB.sinangle BAE = 4.sin40^0)

( Rightarrow S_ABC = fracBE.AC2 = frac4sin 40^0.3,52 approx 4,5,,,left( dvdt ight).)

Chọn B.


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caxemlienminh360.net kết để nhận giải xemlienminh360.netã hay và tư liệu xemlienminh360.netiễn phí

Cho phxay xemlienminh360.net.coxemlienminh360.net gửi các thông tin xemlienminh360.netang đến bạn để cảxemlienminh360.net nhận những giải xemlienminh360.netã hay cũng như tư liệu xemlienminh360.netiễn giá tiền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *