xemlienminh360.net trình làng cho những em học viên lớp 10 bài viết Xác định nhị nguyên tố nằm trong nhì đội A thường xuyên phụ thuộc tổng số hiệu nguim tử, nhằm giúp các em học tốt công tác Hóa học tập 10.

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Xác định nhị nguyên tố nằm trong nhị team A thường xuyên phụ thuộc vào tổng số hiệu nguyên tử:Giả sử hai nguyên ổn tố X, Y (ZX ZY). Dựa vào bảng bên trên, dấn thấy: Nếu X, Y trực thuộc nhị team A thường xuyên vào cùng 1 chu kì ZY – ZX = 1 hoặc ZY – ZX = 11.

Xem thêm:

Ví dụ: Be cùng C; O và F; Na cùng Mg; 19K cùng 20Ca bao gồm hiệu số Z bằng 1. 20Ca với 31Ga; 38Sr với 49In bao gồm bao gồm hiệu số Z bởi 11. Nếu X, Y trực thuộc nhì đội A liên tục nhưng mà khác chu kì thì ZY – ZX = 7 hoặc ZY – Zx = 9 hoặc ZY – ZX = 17 hoặc ZY – ZX = 19 lấy một ví dụ : 12Mg cùng 19K; 13Al và 20Ca; 9F với 16S bao gồm hiệu số Z bằng 7; 3Li với 12Mg; 11Na cùng 20Ca;
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *